Kontakt | Historia biblioteki | Zasoby | Wydarzenia | Aktualnosci


Najnowsze wiadomości
Regulaminy biblioteki nowodworskiej
Ogłoszenia
Łącznicy
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014
dla Prof Anny Kulińskiej
W marcu b.r. Prof Anna Kulińska Została wyróżniona Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"W uznaniu zasług dla rozwoju czytelnictwa".Odbiór nagrody odbył się 7 marca 2014 r. w Pałacu Rzeczpospolitej - siedzibie Biblioteki Narodowej. Nagrodę wręczał pan minister Bogdan Zdrojewski.
To wielkie wyróżnienie zarówno dla pani profesor, ale także dla naszej szkoły.

Serdecznie gratulujemy sukcesu


Zdjęcia z gali wręczenia dyplomówRegulaminy biblioteki nowodworskiej
1.Regulamin biblioteki
 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli
 2. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli
 3. Biblioteka szkolna oraz czytelnia jest czynna codziennie w godzinach: poniedziałek-czwartek od 8.00 do 16.00 oraz od 8.00 do 15.30 w piątek.
 4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, podręczniki oraz opracowania naukowe) oraz na miejscu – w czytelni (źródła informacji z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma z wolnym dostępem do półek). Czytelnik może jednocześnie wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
 7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może także prolongować termin zwrotu.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
Regulamin korzystania z komputerów w czytelni biblioteki publicznej
 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby wykorzystujące go do celów naukowych i edukacyjnych.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
 4. Korzystanie z komputerów w trakcie lekcji jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela przedmiotu.
 5. Obowiązuje zakaz instalowania jakichkolwiek programów oraz dokonywania zmian w konfiguracji stanowisk komputerowych.
 6. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć wszystkie dokumenty, pliki, foldery itd. Uczeń ma prawo do zapisania danych na własnym nośniku.
 7. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu szkolnego oraz ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego.
 9. Centrum komputerowe jest czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 10. Biblioteka szkolna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w czytelni.
 11. W czytelni obowiązuje cisza.

do menuOgłoszenia

Nagroda Ministra Edukacji 2013
dla Prof Anny Kulińskiej
Prof Anna Kulińska Została wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji. Odbiór nagrody odbył się w Sali Kolumnowej Kancelarii Premiera. To wielkie wyróżnienie zarówno dla nauczyciela ale także dla naszej szkoły.

Serdecznie gratulujemy sukcesu

"....biblioteka szkolna nie jest magazynem książek......”
- Marzena Przybysz: Czym dla Pani jest biblioteka?
- Anna Kulińska: Miejscem pracy - to po pierwsze. Ale - na pewno - też swego rodzaju „spełnieniem”. Książki lubiłam czytać od dzieciństwa. Praca z książką i z młodymi ludźmi, którzy po książki nadal sięgają, daje mi naprawdę dużo satysfakcji.
Kliknij aby zapoznać się z całym wywiadem Pani profesor Anny Kulińskiej


Sukces Pani profesor Anny Kulińskiej


Wywiady w prasie
Dyplomy, medale, listy gratulacyjne
kliknij aby powiększyćWyniki Małopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania
Etap szkolny 18.01.2012 godz. 13, biblioteka I LO
I miejsce:
Natalia Maczyta - klasa 3f - awans do finału międzyszkolnego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
II miejsce:
Justyna Odon - klasa 2a1 - awans do finału międzyszkolnego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
III miejsce:
Agnieszka Lorens klasa 2h
Wyróżnienie:
Kinga Duda - klasa 1f


Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o. Kraków
21 stycznia 2012
I LO: Sala nr. 10 godz. 10.00


Termin zwrotu książek
Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy zwrócić do dnia
15 czerwca 2012 r.
do menuŁącznicy
Magdalena Idzik I A1
Roma Masłowska I A1
Alicja MusiałI A2
Andrzej Uhl I B
Pola Tochman I C1
Julia Wolnicka I C1
Alicja Czarnik I C2
Natalia Szostek I C2
Agnieszka Wodzińska I C2
Magda Bodziony I D
Natalia Lechwar I D
Zuzanna ŻuchalskaI F
Remigiusz TrybusI G
Anna Rozwadowska I H
Cezary DragII A1
Grzegorz PtakII A1
Grzegorz Trela II A1
Aleksandra ChyżyII B
Patrycja Kozicka II B
Joanna Szramel II C
Katarzyna AdamczykII C
Maja KoczurII C
Natalia Drapich II D
Joanna Kula II D
Jakub Miśtak II D
Katarzyna Starzyńska II D
Sebastian Zborowski II D
Klaudia Kowalska II F
Joanna Seraphim II G
Weronika Gawor, Magdalena Słota II H
Magdalena Słota II H
Tomasz HrabiaIII A1
Patrycja Banasiak III A2
Agnieszka RomanowskaIII B
Marta PiątekIII B
Radosław Antkowicz III C1
Szymon Witkowski III C1
Alicja Klich III C2
Joanna Żelazny III D
Kamila Dzierżak III F
Paulina Lemiech III G
Agnieszka Wątroba III H

do menu